Hisse Bölünmesi ve Kazanç

Hisselerin bölünmesi konusu borsa yatırımcılarının bir bölümünün kafasını karıştırabilir. Bu makalemde hisselerin neden bölündüğünü, şirketlerin neden bu işlemi yaptığını ve en nihayetinde de bu bölünmelerin size kazanç getirebilecek fırsatlar sağlayıp sağlamadığını açıklayacağım.

Hisse Bölünmesi Nedir?

"Hisse bölünmesi" ifadesinin en basit tanımlaması şirketlerin hisselerini bölerek çoğaltması olacaktır. Örneğin ABC A.Ş.aldığı resmi kararla her hissesini ona böleceğini ilan etmiştir (bire on bölünmek, bire on vermek tabirleri kullanılır). Bu sayede her hisse sahibi elindeki hisse sayısının bölünme oranında arttığına tanıklık edecektir. Eğer eski hisse 100 USD değerinde ise, yeni hisselerin her birinin değeri 10 USD olacaktır. Bu hadiseye yazının ilerleyen bölümünde eğileceğiz.

Şirketler Neden Hisselerini Böler

Biraz önceki basit açıklamaya göre şirketlerin neden bu işlemi yaptığına pek bir anlam veremeyebilirsiniz. Şirketlerin hisselerini bölme kararı almasının birkaç faydası vardır:

1- Yukarıda da gördüğünüz üzere, yeni hisselerin fiyatı eksi hissenin bölünme oranına göre azalmaktadır. Bu durum, yatırımcıların zaman içerisinde iyice artan fiyatlardan ötürü hisseye gösterdikleri ilgi erozyonunu ortadan kaldıracaktır. Örneğin, Apple şirketi 2014 yılının yaz döneminde hisselerini 7ye bölme kararı almıştı. Bölünme öncesinde bir hissenin değeri 645 USD düzeyindeydi. Yeni hissenin fiyatı bölünme işlemi sonrasında 92 USD gibi bir seviyeye gerilemiştir ki bu da küçük yatırımcıların karşılayabileceği bir rakamdır.

2- Hisse bölünmesi, şirketlerin hisselerindeki likiditasyonu artırmak maksadıyla da kullandıkları bir seçimdir. Sonuçta, bölünme ile sadece hissenin fiyatı değişmemekte, aynı zamanda sayısı da artmaktadır. İnsanların daha çok sayıda hisseye sahip olabilmesi alım-satım farkının azalmasına da katkıda bulunmaktadır. Bu da, şirketin hisseleri için daha iyi bir pazar yaratılması anlamına gelecektir. Kısacası yatırımcıların hisse üzerinde işlem yapabilme fırsatı kuvvetlenecektir.

Yatırımcılar Bölünmelerden Kazanç Elde Edebilir mi?

1990'lı yıllardan bu zamana dek süren alıştırmalar, bölünen hisselerin bir süreliğine piyasa genelinden daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu gerçek kulağa bir hayli ilginç gelse de, temelinde yatan sebepleri incelediğinizde size de makul gelecektir:

1- Şirketler genellikle hisseleri aşırı "pahalı" olduğu zamanlarda bölünmeye gitme eğilimindedir. Hissenin aşırı pahalı hale gelmesi fiyatların zaten bir süredir yükseldiğini -ve geçmiş zirveye yaklaştığını- gösterir. Bunun anlamı, bölünen hisselerin de aynı güçlü momentumu sergileyeceği anlamına gelecektir. Akademik çalışmalar, doğru uygulanması halinde, bu stratejinin kazanç getirdiğini göstermektedir.

2- Yönetim Kurulu üyelerinin hisselerin değer kazanmaya devam edeceğine inandığı dönemlerde de bölünme eğilimi artmaktadır. Onların beklentilerinin doğru çıkacağına dair bir garanti olmasa da, bu şekilde bir güven işareti kısa vadede artışın devam edebileceği teorisini desteklemektedir.

3- Daha önce de açıkladığım üzere, hissenin bölünmesi likidite açısından artış demektir ve likidite artışı daha çok bireysel yatırımcının ilgisini çekecektir.

Bölünen hisseleri almanın iyi sonuçlar verebileceğine dair akademik kanıtlar mevcuttur; iyi bir performans sergileyen strateji olarak değerlendirilebilir - bölünen hisseyi elde tutma süresi ortalama üç yıldır (bölünen hissenin yükselen akımdan yeteri kadar faydalanması izin vermek adına). Tabi ki bu net bir süre değildir, yine de size genel ve ortalama bir fikir verebilir.

Burada bir başka sonuca daha varabilirsiniz: bölünme işleminin tersini yapan hisselerde satış yapılabilir. Diğer taraftan, satılan hisselerin taşınma süresinin alınan hisselerin taşınma süresinden kısa olduğuna dikkat edilmelidir.

Özellikle bölünen hisselere yönelik ETF'ler olmamasından ötürü hissesi bölünen firmalara forex aracı kurumunuzla ulaşamayabilirsiniz. Eğer bu tip strateji uygulayacaksanız hisseleri doğrudan alabilirsiniz.

Adam Lemon
Adam Lemon, finansal piyasalarda 12 senelik tecrübeye sahip olan ve 6 yılını Merrill Lynch’te geçirmiş bir forex uzmanıdır. Adam, İngiltere Menkul Kıymetler ve Yatırım Enstitüsü tarafından verilmiş olan Fon Yönetimi ve Yatırım Uzmanlığı sertifikasına sahiptir.