Avrupa Birliği-Kanada Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu’nun Onayını Aldı

17 Şubat 2017

Fransa Senatosu’nun Birleşik Krallık’a topluluktan ayrılması sonrasında şu anda sahip olduğundan daha iyi fırsatlar sunulamayacağını ifade ettiği bir raporu yayınladığı günde Avrupa Parlamantosu da Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması’nı (CETA) onaylamıştır.

Avrupa Birliği ve Kanada arasında serbest ticareti düzenleyecek bu anlaşmanın müzakeresi yaklaşık sekiz yıl gibi uzun bir zaman almıştır. Anlaşma ilk başta Belçika’nın Valon Bölge Parlamentosu’nun karşı çıkması dolayısıyla sıkıntı yaşasa da artık kısmen uygulamaya başlanabilecektir. Avrupa Parlamentosu’nun onay vermesi AB ile Kanada arasındaki ticarette alınan gümrik vergilerinin azaltılacağı anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, bir hayli tartışma meydana getiren yatırımcı mahkemesi sistemi halen hem üye ülkeler hem de bölgesel parlamentoların onayını gerektirdiğinden anlaşmanın tamamen uygulamaya konması yıllar alacaktır. Anlaşma, 408 lehte, 254 aleyhte oyla kabul edilmiştir.

CETA, Kanada ile Avrupa Birliği arasında gerçekleşen ticarete (63.5 milyar Euro) yönelik gümrük vergilerinin (tarım ürünleri haricinde) %99’unu ortadan kaldıracaktır. Uzmanlar bu anlaşmanın ekonomik büyümeyi ve istihdamı (her iki tarafta da) destekleyeceğini ifade etmektedir. Karşı çıkanlar ise yatırımcıların hükümetleri (hükümetin yaptığı politik bir değişikliğin firmanın işini etkilemesi durumunda) mahkemeye verebileceği konusuna odaklanmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda çevre korumasının ve işçi haklarının zayıflayacağını da ileri sürmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmanın kardeşini (ABD ile AB arasındaki Trans Pasifik Ortaklığı) onaylamadığını söylediği ve ülkesini anlaşmadan çektiği düşünülürse (kaldı ki Trump NAFTA’nın koşullarının yeniden görüşülmesini de istemektedir), yeni anlaşmaların önemi daha iyi kavranabilir.

İngiliz bir bilim adamı ve serbest yazardır. Belçika, Ghent’te doktorasını yapmıştır. İngiltere’den ayrılmasından bu yana Belçika, Fransa, Monaco ve Avusturya’da çalışmıştır. Bir yazar olarak ticaret, bilim, sağlık ve çevre konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

DailyForex Bülten
0 Yorumlar

Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlayabilmemiz için kayıt olmanız gerekmektedir. Facebook'tan oturum açabilir ya da DailyForex'e kaydolarak, söylemek istediklerinizi kolayca ve en güvenli yoldan palyaşabilirsiniz.

Giriş | Dailyforex.com Kullanıcı Adı Oluştur