Faiz Oranı Takası - Interest Rate Swaps

Faiz oranı risklerini dalgalıdan sabite, veya tamtersine çevirmek için yapılan anlaşma. Bu tip işlemlerde anapara takası gerçekleşmemektedir, sadece vade sonunda ilgili faiz ödemesinin takası yapılır.