Ekonomik Sözlük

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  Letter A  
 
Alım Opsiyonu - Call

Amerikan Tipi Opsiyon- American Option

Arbitraj - Arbitrage

Around

Arka Ofis - Back Office

Ayı Piyasası - Bear Market

Alış Fiyatı - Bid Price

Alım Opsiyonu- Call Option

Anlaşma günü - Deal Date

Anlaşma Makbuzu - Deal Ticket

APB - EMU

APS - EMS

Avrupa Birliği - European Union

A.B.D. Merkez Bankası - Fed

Altın Standardı - Gold Standard

Asli Değerli Opsiyon - In-the-Money

Az Gelişmiş Ülkeler - LDC

Açık Piyasa İşlemleri - Open Market Operations

Açık Pozisyon - Open Position

Asli Değersiz Opsiyon - Out-of-the-Money

Asal Oran - Prime Rate

Alım Satım Opsiyonu Paritesi - Put Call Parity

Avro (Euro)

Avrupa Merkez Bankası - European Central Bank (ECB)

Aralık (Mesafe) - Range

Alım-Satım Tarihi - Trade Date

  Letter B  
 
BIS

Başabaş Noktası - Break Even Point

Bretton Woods

Başa Baş Opsiyon - At-the-Money

Başa Baş Fiyat - At Par Forward Spread

Bariyer Opsiyon - Barrier Option

Baz Yakınsaması - Basis Convergence

Baz Alım Satımı - Basis Trading

Büyük Rakam - Big Figure

Bileşik Opsiyon - Compound Option

Bildirim Günü - Declaration Date

Bitiş Tarihi - Expiration Date

Bitiş Ayı - Expiration Month

Belirleme - Fixing

Bozdurulamayan Döviz - Inconvertible Currency

Belirleyici Fiyat (Belirleyici Kotasyon) - Indicative Quote

Bilgi Amaçlı Kotasyon - Info Quote

Başlangıç Teminatı - Initial Margin

Bankalarası Oranlar - Interbank Rates

Bırakmak - Lay Off

Beş Sent - Nickel

Baz Tutulmayan Emir - Not Held Basis Order

Bulaşma (Yayılma) - Contagion

Borsa Yatırım Fonları - ETF

  Letter C  
 
CBOE

CBOT or CBT

CFTC

CHAPS

CHIPS

CIBOR

CME

Comex

CPSS

Cari Hesap - Current Account

Cari Hesap Dengesi - Current Balance

  Letter D  
 
Değer Artışı - Appreciation

Döviz - Currency

Döviz Sepeti - Currency Basket

Döngü - Cycle

Delta

Delta Korunma - Delta Hedging

Delta Stratejisi - Delta Spread

Depozito - Depo

Detaylar - Details

Devalüasyon - Devaluation

Direkt Fiyatlandırma - Direct Quotation

Düz - Flat-Square

Dalga - Float

Dagalı Döviz Kuru - Floating Exchange Rate

Döviz İşlemi - Foreign Exchange

Döviz İşlemi Anlaşması - Forex Deal

Dolaylı Kotasyon - Indirect quote

Denizaşırı - Off-Shore

Doğrudan İşlem - Outright Deal

Doğrudan Vadeli Sözleşme - Outright Forward

Düz (Doğrudan) Oran - Outright Rate

Döviz Çifti - Currency Pair

Döviz Riski - Currency Risk

Değer Kaybı - Depreciation

Direnç Seviyesi – Resistance Levels

Durdurma Fiyatı - Stop Out Price

Destek Seviyesi – Support Levels

Dar Piyasa - Thin Market

Dilim- Tranche

Değerinin Altında - Under-Valuation

Değişim Teminatı - Variation Margin

Dalgalanma - Volatility

Dünya Bankası - World Bank

  Letter E  
 
En İyi Fiyatta - At Best

Ekonomik Risk - Economic Exposure

Ekonomik Gösterge - Economic Indicator

ECU - Avrupa Para Birimi - European Currency Unit

Efektif Döviz Kuru - Effective Exchange Rate

EFT

Either Way Piyasa - Either Way Market

EOE

Epsilon

ERM

Euroclear

Egzotik Para Birimi - Exotic

Enflasyon - Inflation

Emtia (Ticari Mal) - Commodity

Emir - Order

  Letter F  
 
Federal Fon Oranları - Fed Fund Rate

Federal Ulusal Konut Kredisi Birliği - Federal National Mortgage Association

Federal Açık Piyasa Komitesi - FOMC

Foreks - Forex

Fon (para) - Funds

FX

Faiz Oranı Riski - Interest Rate Risk

Faiz Oranı Takası - Interest Rate Swaps

Federal Mevduat Sigorta Kurumu - Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

Finansal Risk - Financial Risk

Fiyat Şeffaflığı - Price Transparency

Fiyat (Kota) - Quote

  Letter G  
 
Grafik Yorumcusu - Chartist

Geçinme Endeksi - Cost of Living Index

Güvenceli Faiz Arbitrajı - Covered Interest Rate Arbitrage

Günlük Emir - Day Order

Günlük Ticaret - Day Trading

G5

G7

G10

Gamma

Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü - GNP Deflator

GNP Gap

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) - Gross Domestic Product

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) - Gross National Product

Gün İçi Limiti - Intra Day Limit

Gün İçi İşlem - Intra Day Position

Gerçekleşen Emir Diğerini İptal Eder - One Cancels Other Order

Gecelik Limit - Overnight Limit

Gerçekleştirme - Execution

Gerçekleşme (Doldurma) - Fill

Gereken Başlangıç Teminatı - Initial Margin Requirement

Gerçekleşen Emir Diğerini İptal Eder - OCO-One Cancels the Other Order

Gecelik Pozisyon - Overnight Position

  Letter H  
 
Hesap Açığı - Deficit

Hızlı Market - Fast Market

Hindistan Döviz Piyasası Tacirleri Birliği - FEDAI

Hiperenflasyon - Hyperinflation

Hızlandırma ve Yavaşlatma - Leads and Lags

Hazine Bonosu - T-Bill

  Letter I  
 
ICCH

IFEMA

IPI

IOM

Isınmış (Sıcak) Ekonomi - Overheated (Economy)

  Letter J  
 
J Eğrisi - J Curve

  Letter K  
 
Kelebek Stratejisi - Butterfly Spread

Kablo - Cable

Kapalı Pozisyon - Closed Position

Kapatma İşlemi - Closing Purchase Transaction

Komisyon - Commission

Kontratın Bitiş Tarihi - Contract Expiration Date

Karşı Taraf - Counterparty

Karşı Taraf Riski - Counterparty Risks

Kupon Değeri - Coupon Value

Kupon - Coupon

Karşılamak, kapatmak - Cover

Kredi Riski - Credit Risk

Kur Riski - Exchange Rate Risk

Kullanım Fiyatı - Exercise Price (Strike Price)

Kat - Floor

Karşılanabilir (Değiştirilebilir) - Fungibles

Kivi - Kiwi

Knock In

Knock Out

Kar Almak - Profit Taking

Kayıt Defteri (Hesap Listesi) - Book

Kapanış Piyasa Fiyatı - Closing Market Rate

Kredili İşlemler Hesabı - Margin Account

Kapatma İşlemi - Offsetting transaction

Kur (Oran) - Rate

Kısa Pozisyon - Short

Kayıp Durdurma Emri - Stop Loss Order

Kullanım Fiyatı - Strike Price

Kar Realize Emri - Take Profit Order

Keskin (Piyasa) - Whipsaw

Kijun-Sen

  Letter L  
 
Londra Bankalar Arası Faiz Oranı - LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Londra Uluslararası Vadeli İşlemler Borsası - LIFFE

Limit Emir - Limit Order – Reserved Day Trading Deal

Likiditasyon - Liquidation

Likidite - Liquidity

Limitli Alım Emri - Buy Limit Order

  Letter M  
 
MS - CD

Merkez Bankası - Central Bank

Merkez Oran - Central Rate

Mevduat Sertifikası - Certificate of Deposit (CD)

Mümkün Olduğu Kadar İyi - At or Better

Muhabir Banka - Correspondent Bank

Maruz Kalma - Exposure

Merkez Bankası Fonları - Fed Funds

Merkez Bankası Kurulu - Federal Reserve Board

Merkez Bankası Sistemi - Federal Reserve System

Mali Politika - Fiscal Policy

Müdahale - Intervention

M0

M1

M2

M3

M4

MITI

Müvekkil - Principal

Mum Grafikleri - Candlestick Chart

  Letter N  
 
Nakit - Cash

Nakdi Uzlaşma - Cash Settlement

Nostro Hesap - Nostro Account

Nominal- Par

  Letter O  
 
Ortalama Oran Opsiyonu - Average Rate Option

Onay - Confirmation

Omuz-Baş-Omuz Formasyonu - Head and Shoulders

Opsiyon Sınıfı - Option Class

Opsiyon Serisi - Option Series

Opsiyon - Option

  Letter P  
 
Piyasa Yapmak - Make a Market

Piyasaya Göre Ayarlama (Gün Sonu) - Mark - To - Market

Piyasa Değeri - Market Value

Para Arzı - Money Supply

Paket İşlem - Package Deal

Parite - Parities

Parite - Parity

Pip

Puan - Point

Politik Risk - Political Risk

Pozisyon - Position

Prim- Premium

Piyasa Kapanışı - Market Close

Piyasa Emri - Market Order

Piyasa Kuru - Market Rate

Piyasa Riski - Market Risk

Piyasa Yapıcı - Market-Maker

Piyasaya Göre Ayarlama - Mark-to-Market

Perakende Fiyat Endeksi - Retail Price Index

Pergel - Straddle

Piyasa Değerinde (İşlem) - Value Spot

Paranın Dolanım Hızı - Velocity of Money

  Letter R  
 
Rastlama (güncel) Göstergesi - Coincident Indicator

Riskten Korunma - Hedge

Riskten Korunma - Hedging

Resmi Rezervler Hesabı - Official Settlements Account

Resesyon (Durgunluk) - Recession

Rezerv Para Birimi - Reserve Currency

Rezervler - Reserves

Reuters Platformu - Reuter Dealing

Revalüasyon (Yeniden Değerlenme) - Revaluation

Risk Yönetimi - Risk management

Risk Primi - Risk Premium

Riskler - Risks

  Letter S  
 
Sözleşme Ayı - Contract Month

Sözleşme - Contract

Sürünen Kur (Ayarlanabilir Kur) - Crawling Peg (Adjustable Peg)

Sabit Döviz Kuru - Fixed Exchange Rate

Serbest Rezervler - Free Reserves

Sert Para - Hard Currency

Sınırlı Konvertibilite - Limited Convertibility

Senet - Note

Satış Fiyatı - Offer

Satın Alma Gücü Paritesi - Purchasing Power Parity

Satım Opsiyonu - Put Option

Saldırgan - Aggressor

Sert Emtia - Hard commodity

Sürdürme - Maintenance

Satış Kuru - Selling Rate

Satış Gerçekleştirmek (Kısa Pozisyon) - Selling Short

Sıkıştırma - Short Squeeze

SITC

SOFFEX

Soft Emtia - Soft Commodity

Spot (Cari Piyasa) -

Spot (Piyasa) Fiyatı - Spot Price - Rate

Spread (Makas)

Stagflasyon - Stagflation

Standard and Poors (SP)

Sterilizasyon - Sterilization

Sterlin - Sterling

Swift

Swissy

Sıfır Kuponlu Tahvil - Zero Coupon Bond

Senkou Span A

Senkou Span B

  Letter T  
 
Taşıma - Carry

Toplam Risk- Aggregate Risk

Ticaret Dengesi - Balance of Trade

Temel Para Birimi - Base Currency

Tüketici Fiyat Endeksi - CPI

Taşıma Maliyeti - Cost of Carry

Tacir - Dealer

Teslimat - Delivery

Teslimat Tarihi - Delivery Date

Teslimat Riski - Delivery Risk

Türev Ürünler - Derivatives

Temel Analiz - Fundamental Analysis

Temel Değerler - Fundamentals

Teminat (İhtiyat) Çağrısı - Margin Call

Tezgah Üstü Piyasalar - Over The Counter (OTC)

Teminatla Alım - Buy On Margin

Takas - Clearing

Takas - Settlement

Takas Tarihi - Settlement Date

Teknik Analiz - Technical Analysis

Teknik Düzeltme - Technical Correction

Ticaret Hadleri - Terms of Trade

Theta

Tokyo Bankalar Arası Faiz Oranı - TIBOR

Tokyo Uluslararası Vadeli İşlemler Borsası - TIFFE

Tik- Tick

Temel Faiz Oranı - US Prime Rate

Toptan Para - Wholesale Money

Toptan Eşya Fiyat Endeksi - Wholesale Price Index

Tenkan-Sen

  Letter U  
 
Uzun Vadeli İşlem Sözleşmeleri (futures) - Futures Contract

Uzun Vadeli İşlem Anlaşmaları - Futures Exchange-Traded Contracts

Uluslararası Para Fonu - IMF

Uluslararası Para Piyasası - IMM

Uluslararasi Takas ve Türevler Birligi - ISDA (International Securities Dealers Association)

Uzun (Uzun pozisyon, Uzun gitmek) - Long

  Letter V  
 
Vade Günü - Expiry Date

Vadeli İşlem Sözleşmesi - Forward Contract

Vadeli Piyasa Güvencesi - Forward Cover Taking

Vadeli Anlaşma - Forward Deal

Vadeli Fiyat Adımı - Forward Points

Vadeli Kur - Forward Rate

Vade Tarihi - Maturity

Varlık Bölüştürme - Asset Allocation

Vurguncu - Jobber

Vadeden Vadeye Devir - Rolling over

Vadeli Döviz Takası - Swap

Valör Tarihi Nedir

Vanilya Opsiyon - Vanilla

Vega

Vostro Hesap Nedir

Verim Eğrisi Nedir

  Letter Y  
 
Yurtiçi Faiz Oranı - Domestic Rates

Yabancı Pozisyon - Foreign Position

Yükümlülük - Liability

Yönetimli Dalgalanma - Managed Float

Yatırım Fonu - Mutual fund

Yaşlı Bayan - Old Lady

Yumuşak Piyasa - Soft Market

Yarına Kadar - Spot Next

Yapısal İşsizlik - Structural Unemployment

Yarından Sonraya - Tomorrow Next (Tom next)

Yukarı Tik - Uptick

Yazıcı (Satıcı) - Writer

Yard

  Letter Z  
 
Z Sertifikası - Z-Certificate