Alım Opsiyonu- Call Option

Alım opsiyonu, opsiyonu alan tarafa bahsedilen dayanak varlığı (sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi) alma hakkı verir fakat almayı zorunlu tutmaz.