Anlaşma günü - Deal Date

Bir işlemin yapılması için üzerinde uzlaşılan gün.