Anlaşma Makbuzu - Deal Ticket

Bir işlemle ilgili temel açıklamaları kayıt altına almaya yarayan ana yöntem.