Başa Baş Fiyat - At Par Forward Spread

Forward (vadeli) fiyatın spot fiyatı ile eşdeğer olması.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri