Belirleyici Fiyat (Belirleyici Kotasyon) - Indicative Quote

Piyasa yapıcı tarafından verilen kesin olmayan fiyatlardır.