Bildirim Günü - Declaration Date

Opsiyonu alan kişinin, opsiyonu satan kişiyi, opsiyonu kullanıp kullanmayacağı yönünde bilgilendirmesi gereken son gün.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri