Efektif Döviz Kuru - Effective Exchange Rate

Bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında olan değişiminin o ülkenin ticaret dengesi üzerindeki etkisini özetleme girişimidir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri