Ekonomik Risk - Economic Exposure

Döviz kuru değişikliklerinin firmanın ekonomik ve finansal yapısını etkileyerek nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisini yansıtır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri