Fiyat Şeffaflığı - Price Transparency

Piyasa katılımcılılarının işlem yapılan fiyatları görebilmeleri ve bu fiyatlar üzerinden işlem gerçekleştirebilmeleridir.