G7

A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Kanada ve İtalya'nın içinde bulunduğu gelişmiş ülkeler topluluğu