Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) - Gross National Product

GSYİH'ya ek olarak ülke dışında yapılan yatırımlardan elde edilen gelirler toplamı. Diğer bir deyişle, o ülkenin sınırları içinde veya dışında yapılan çıktı, gelir ve harcamaların toplam değeridir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri