Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü - GNP Deflator

GSMH Deflatörü. Enflasyonun Gayri Safi Milli Hasıladan verilerinde çıkartılmasıdır. Genellikle oran olarak bir endeksle gösterilir. Baz yıla oranla mal ve hizmetlerin fiyat seviyesini (price level) ölçmektedir ve fiyat değişimlerini ölçen bir endekstir. Bir yıldan diğerine, deflatördeki değişim enflasyonunu vermektedir. Başka bir enflasyon ölçme yönteminde tüketici fiyatları endeksi kullanılmaktadır. Tüketici fiyatları endeksinde oldugu gibi sadece belirli ürünler üzerinden degil de tüm ürünler yani toplam GSYİH üzerinden fiyat endeksindeki degişimi gösterir. Bu yüzden enflasyonu belirlemede tüketici fiyat endeksinden daha hassas ve gerçege yakındır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri