Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) - Gross Domestic Product

Bir devletin fiziki sınırları içinde meydana gelen çıktı, gelir ve harcamaların toplam değeri. GSYİH verisi, yalnız bütün bir ekonomiyi resmetmekle kalmayıp aynı zamanda içerdiği bileşenler ile yatırımcılara trendler hakkında gerekli bilgileri de sağlar.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri