Gerçekleşen Emir Diğerini İptal Eder - One Cancels Other Order

Şarta bağlı bir emir tipidir. Verilen emirlerden birinin gerçekleşmesi halinde diğer emir otomatik olarak iptal edilir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri