Gereken Başlangıç Teminatı - Initial Margin Requirement

Bir pozisyona girmek için başlangıçta yatırımcının ödemesi gereken peşin teminat.