Hızlandırma ve Yavaşlatma - Leads and Lags

Bir firmanın iş yaptığı diğer firmaya gerçekleştireceği ödemeleri hızlandırması veya yavaşlatması. Döviz piyasasındaki beklentiye, harekete göre ithalatçı veya ihracatçı firmaların izlediği yoldur. Örneğin bir devalüasyon söz konusu ise ithalatçı firma yapacağı ödemeleri hızlandırmak, ihracatçı firma ise yaptığı ödemeleri yavaşlatmak isteyecektir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri