İşlem Hacmi - Turnover

Belli bir zaman diliminde gerçekleşmiş tüm işlemlerin toplam tutarıdır.