İşlem masası - Desk

Belirli para birimi veya para birimleri ile uğraşan grup için kullanılan terimdir.