İşlem Tarihi - Transaction Date

Yapılan alış veya satış işleminin gerçekleştiği tarih.