İkili Opsiyonlar - Binary Options

Dijital opsiyon, sabit getirili opsiyon, ya hepsi ya hiç opsiyon olarak da bilinirler. İkili opsiyon olarak adlandırılmalarının nedeni (matematikteki ikilik sayılarda olduğu gibi) elde edeceğiniz sonucun ya 1 (doğru) ya da 0 (yanlış) olmasıdır. Diğer bir deyişle opsiyona konu olan finansal enstrümanın fiyatı öngörülen koşulun gerçekleşmesi halinde (belirli bir fiyat seviyesine ulaşılması veya ulaşılamaması) opsiyondan kar elde edilebilir. İkili opsiyonlarda, vade bitiminde yapılacak ödeme bellidir. Vade bitiminde öngördüğünüz koşul gerçekleşmiş ise kar elde edersiniz, gerçekleşmemiş ise hiçbir ödeme alamazsınız. Ayrıca normal opsiyonlardan farklı olarak opsiyon vadeleri günlük veya saatlik olarak belirlenebilirler.