İskonto Oranı - Discount Rate

Bonoya uygulanan indirim oranı. Özellikle merkez bankasının finansal enstitülere, likiditeyi hafifletmek için, sunacağı bonolara yapmaya hazırlandığı indirim oranı; resmi indirim oranı olarak da tabir edilebilir.