J Eğrisi - J Curve

Devalüasyonun bir ülkenin dış ticaret bilânçosunda zaman içerisinde yarattığı etkiyi gösteren eğridir. Develüasyon sonrası etkilerden biri ithal fiyatlarının yükselmesi, ihraç fiyatlarının düşmesidir. İhracat hacminin artması için belli bir sürecin geçmesi gerekir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri