Kar Realize Emri - Take Profit Order

Müşteri tarafından verilen, gerçekleştiği zaman karda olan pozisyonun azaltılmasını veya tamamen kapatılmasını sağlayan, alım-satım emridir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri