Kullanım Fiyatı - Strike Price

Dayanak varlığı belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinde vadede alım veya satımda uygulanacak fiyattır.