Kullanım Fiyatı - Strike Price

Dayanak varlığı belli bir vadede veya belli bir vadeye kadar alma veya satma hakkı veren opsiyon sözleşmelerinde vadede alım veya satımda uygulanacak fiyattır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri