Kupon Değeri - Coupon Value

Borçlanma senedinin yıllık oranı, diğer bir deyişle alınacak faiz oranı.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri