Likidite - Liquidity

Bir piyasanın faiz oranlarını etkilemeden çok büyük işlemleri yapabilme kapasitesi (piyasalarda herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde değer kaybına uğramadan nakde çevrilebilmesi anlamında da kullanılır).