Limit Emir - Limit Order – Reserved Day Trading Deal

Bir para biriminin başka bir para birimiyle belli bir fiyattan alış veya satış talimatı. Piyasa talimatlarının tersine, limit talimatlar piyasanın belirlenen fiyattan uzaklaşması halinde yerine getirilemeyebilirler. Genel olarak, verilen emirlerin iptal edilene kadar geçerli oldukları düşünülürse, ileride olabilecek karışıklıkları önlemek için verilen limit emirlere geçerlilik süresi konulabilir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri