Limitli Alım Emri - Buy Limit Order

Belirlenen fiyat seviyesinde (limitinde) veya aşağısında gerçekleştirilmesi için verilen emirdir.