Londra Bankalar Arası Faiz Oranı - LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Londra bankalar arası piyasasında bankaların teminatsız borç verme karşılığında talep etmiş oldukları faiz oranı olan Libor her gün İngiliz Bankacılar Birliği (BBA) tarafından belirlenmektedir. Genel anlamda Londra’da bankalar arası piyasada borçlanmalarda ortaya çıkan faiz oranına verilen isim olmasına rağmen burada ortaya çıkan faiz oranı sadece Londra’daki bankalar tarafından kullanılmamakta, birçok finansal işlemde Libor referans faiz oranı olarak kullanılmaktadır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri