Mali Politika - Fiscal Policy

Bir ekonomide temel makro ekonomik amaçlara ulaşmak için (örn; istihdam, büyüme) kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin (örn; vergiler) büyüklük ve bileşimlerinde yapılması gereken ayarlamalar ya da düzenlemeler olarak tanımlanabilir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri