Merkez Oran - Central Rate

Avrupa Para Sistemi içerisindeki her bir para biriminin Avrupa Para Birimi karşısında elde ettiği döviz kuru. Para birimleri ilgili banda göre merkez orandan sınırlı bir sapma gösterebilirler