Nakdi Uzlaşma - Cash Settlement

Bu yöntemde vade sonunda dayanak varlık taraflar arasında el değiştirmez. Bunun yerine, sözleşme fiyatı ile dayanak varlığın cari fiyatı arasındaki fark kadar tutar taraflar arasında el değiştirir.