Ortalama Oran Opsiyonu - Average Rate Option

Uygulama fiyatı, kullanım fiyatı ile sözleşme müddetince gözlenen ortalama fiyat arasındaki fark göz önüne alınarak belirlenen opsiyondur. Asya tipi opsiyon olarak da adlandırılmaktadır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri