Ortalama Oran Opsiyonu - Average Rate Option

Uygulama fiyatı, kullanım fiyatı ile sözleşme müddetince gözlenen ortalama fiyat arasındaki fark göz önüne alınarak belirlenen opsiyondur. Asya tipi opsiyon olarak da adlandırılmaktadır.