Paranın Dolanım Hızı - Velocity of Money

Bir ekonomide para biriminin belirli bir sürede ne kadar (ne hızda) el değiştirdiğini gösteren ölçüdür. Yıllık ulusal gelir olarak hesaplanır: belirli bir dönem içindeki para stoku.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri