Politik Risk - Political Risk

Hükümetin aldığı kararlar sonucunda yapılan yatırımın etkilenmesine bağlı olarak yatırımcının zarar etme riskidir.