Resesyon (Durgunluk) - Recession

Ekonomik faaliyetlerdeki gerileme, azalma. Bir ekonomi durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-talep dengesindeki bozulma, arza oranla talep eksikliği biçiminde ortaya çıkar. Gayri Safi Milli Hasılada (GSMH) arka arkaya iki çeyrek dönemde yaşanan büyük düşüş olarak de tarif edilmektedir.