Resesyon (Durgunluk) - Recession

Ekonomik faaliyetlerdeki gerileme, azalma. Bir ekonomi durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-talep dengesindeki bozulma, arza oranla talep eksikliği biçiminde ortaya çıkar. Gayri Safi Milli Hasılada (GSMH) arka arkaya iki çeyrek dönemde yaşanan büyük düşüş olarak de tarif edilmektedir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri