Resmi Rezervler Hesabı - Official Settlements Account

Amerikan rezervleri ile yabancı kuruluşlar arasındaki hareket baz alınarak hesaplanan ödemeler dengesi (Amerikan resmi rezervlerdeki değişimin hesaplanması).


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri