Rezervler - Reserves

Gelecekte yaşanabilecek ihtimallere karşı tutulan, döviz, altın gibi sağlam varlıklardan oluşturulan fonlar, birikim. Resmi rezervler hükümetin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için garanti niteliği taşır. Ödemeler dengesindeki değerli varlıklardır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri