Rezervler - Reserves

Gelecekte yaşanabilecek ihtimallere karşı tutulan, döviz, altın gibi sağlam varlıklardan oluşturulan fonlar, birikim. Resmi rezervler hükümetin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için garanti niteliği taşır. Ödemeler dengesindeki değerli varlıklardır.