Risk Primi - Risk Premium

Belirli bir riski taşıdığı, yüklendiği için karşı tarafa tanzim edilen primdir.