Risk Yönetimi - Risk management

Bir organizasyonun varlığını veya karlılığını tehdit eden risklerin tanımlanması, anlaşılması, kabul veya bertaraf edilmesi. Döviz piyasası açısından düşünüldüğünde ülke, teslimat, karşı taraf, kredi ve piyasa riskleri gibi unsurlar karşımıza çıkmaktadır.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri