Riskler - Risks

Hangi piyasa olursa olsun o piyasaya bağlı olan riskler bulunmaktadır. Bu demektir ki elde edilen gelir, tahmin edilenden farklı olabilir. Piyasayı etkileyen faktörler yatırımı doğrudan etkileyebilir; bu faktörler likidite, değişkenlik, aşırı dalgalanmalar, kredi, ülke ve politik riskler olarak örneklendirilebilir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri