Sürdürme - Maintenance

Müşterinin kredili işlemler hesabında bulundurması gereken minimum öz sermaye, ihtiyat.