Satım Opsiyonu - Put Option

Satım opsiyonu, opsiyonu alan tarafa, belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat üzerinden, belli miktar ve nitelikteki dayanak varlığı satma hakkını veren, ancak zorunlu tutmayan tarafı ise talebi halinde almaya yükümlü kılan sözleşmedir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri