Satın Alma Gücü Paritesi - Purchasing Power Parity

İki para birimi arasındaki döviz kurunun dengede olması için her iki ülkenin iç satın alma güçlerinin, söz konusu döviz kurunda eşdeğer olması. Teoride uzun dönemde her ülkenin para birimlerinin aynı miktarda mal alacak şekilde dengeleneceğini beklenmektedir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri