Senkou Span A

9-periyot hareketli ortalama ile 26-periyod hareketli ortalamanın toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin 26-periyod ileri kaydırılması ile elde edilir.


En Sık Ziyaret Edilen Broker Değerlendirmeleri